Om Dig

Om Dig

Du kanske har ont på grund av något Du gör på Ditt arbete.

 

Du kanske har skadat Dig under träning eller tävling.

 

Du kanske behöver hjälp att komma igång med ett mer fysiskt aktivt liv.

 

Du kanske har ont i kroppen utan att förstå varför.

 

Oavsett vilket är Du välkommen till oss. Vi gör en grundlig undersökning för att förstå vad som är problemet. Tillsammans med Dig gör vi upp en handlingsplan. Det kan exempelvis handla om smärtlindring, specifik träning eller förändring av livsmönster.

 

Du behöver ingen remiss från läkare. Varje besök kostar 300 kr och ingår i högkostnadsskyddet. Barn och ungdomar under 18 år går gratis.

 

 

City Sjukgymnastik | Storgatan 40 | 831 30 Östersund | 063-10 08 00 | citysjukgymnastik@telia.com